Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov pod Bílou horou, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
logo-MSK.gif

Základní účel zřízení: poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006, Sb. o
sociálních službách
Hlavní činnost: poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006, Sb. o sociálních
službách - Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, objekt je ve výstavbě,
předpokládané datum zahájení provozu: 01. 07. 2024

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek

Kontakt

4. Kontaktní spojení

 • ​4.1 Kontaktní poštovní adresa

  kancelář v SŠ a VOŠ Kopřivnice, p. o. ,                                                                                          /budova pod bazénem/ Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  kancelář v SŠ a VOŠ Kopřivnice, p. o. ,                                                                                          /budova pod bazénem/ Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice
 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 00:00 00:00
  Úterý 00:00 00:00
  Středa 00:00 00:00
  Čtvrtek 00:00 00:00
  Pátek 00:00 00:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  Pevná linka: 
  Mobil: +420 606 756 315
 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.domovpodbh.cz
 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov pod Bílou horou, příspěvková organizace
  SŠ a VOŠ Kopřivnice, p. o., /budova pod bazénem/ Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna: dpbh%at%po-msk.cz
  Další elektronické adresy: 
 • 4.8 Datová schránka

  a2zazgx

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 131-469980237/0100

6. IČO

17331633

7. DIČ

CZ17331633

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditel%at%domovpodbh.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): a2zazgx

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  SŠ a VOŠ Kopřivnice, p. o. , k rukám ředitelky Domova pod Bílou horou, p. o. , Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice
Osobně: v kanceláři SŠ a VOŠ Kopřivnice, p. o. , /budova pod bazénem/, Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Bc. Jana
Prášková, ředitelka

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka organizace, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací vedoucí sociálního úseku, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.
 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov pod Bílou horou, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 SB.

 • Příspěvková organizace založena od 01 .01. 2023
top