Kdo jsme

Výstavba Domova pod Bílou horou

Jsme nově zřízená příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Organizace byla zřízena ke dni 01.01.2023 usnesením zastupitelstva kraje č. 9/921 dne 15.09.2022. Výstavba Domova pod Bílou horou v současné době stále probíhá. Budou zde poskytovány sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.
 
Tvoříme od základu novou příspěvkovou organizaci, připravujeme organizační strukturu, podklady pro provoz i personální obsazení. V roce 2024 budeme registrovat plánované poskytované sociální služby a nastavovat všechny procesy pro jejich kvalitní fungování. Zahájení provozu se bude odvíjet od termínu registrace poskytovaných služeb a skutečného ukončení celé stavby.
top