Výstavba stále probíhá

Stavíme nový domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v Kopřivnici. Budou zde poskytovány sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.
Jsme nově zřízená příspěvková organizace, registrace plánovaných sociálních služeb proběhne v roce 2024. Pracujeme na všech procesech, které povedou k vysoké kvalitě jejich  fungování.

Volná pracovní místa

Naše poslání

Domov pro seniory a DZR bude poskytovat služby na základě skutečných potřeb uživatelů tak, aby byla udržena co nejdéle stávající soběstačnost a aby poskytování služby vedlo k důstojnému a aktivnímu prožívání života.

Celková kapacita

Celkem tady bude žít 84 uživatelů. Stavba si vyžádá přes 366 milionů korun.

Otevření domova

Domov pod Bílou horou je největší investicí Moravskoslezského kraje v sociální oblasti. ​První uživatelé se tady nastěhují v průběhu roku 2024.

Jak to u nás bude vypadat

top