Zahájení provozu domova

01. 07. 2024
Plánované spuštění služeb domova je naplánováno na červenec roku 2024.
Od 15. dubna 2024 začneme nabírat žádosti zájemců o naše sociální služby. Předpokládáme, že první uživatelé u nás začnou bydlet v průběhu měsíce července 2024. Vše pro to v současné době děláme, aby se tento harmonogram podařilo splnit.
Žádosti zájemců o služby začneme nabírat bohužel ještě v našich současných přechodných kancelářích - v budově SŠ a VOŠ Kopřivnice (budova pod bazénem). Děkujeme škole za vstřícnost a možnost setrvat v její budově, než bude náš domov zkolaudován a připraven k užívání.
Vás, žadatele, žádáme o shovívavost, jelikož prostory našich současných kanceláří nejsou bezbariérové.
top