Příjem žádostí o služby domova bude zahájen 15.04.2024

15. 04. 2024
Příjem žádostí o sociální služby, které náš domov bude poskytovat (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem) bude zahájen 15. dubna 2024.
Na našich webových stránkách bude včas zveřejněn postup pro podání žádosti, včetně podrobných instrukcí k celému procesu - přijetí žádosti, nutné přílohy, šetření sociálních pracovníků, vyhodnocení atp. Také zde uvedeme místo a způsob, jak bude možné žádost podat.
Otevření domova se předpokládá v červenci 2024, kdy na základě podaných a  vyhodnocených žádostí budeme postupně naše nové obyvatele přijímat.
top