Z kontrolního dne 16.02.2024

16. 02. 2024 v 15:14 hodin
Co je nového na stavbě Domova pod Bílou horou?
Zhotovitel stavby využívá počasí a začínají dostávat obrysy venkovní úpravy. Parkoviště kolem garáží je téměř hotovo, na zahradě se aktivně pracuje na terénních úpravách, zakládají se chodníky... Uvnitř stavby se dokončují obklady, podlahy, podhledy, jsou nainstalovány výtahy, dokončuje se zábradlí na balkonech, ale i na schodištích uvnitř. Aktuálně vzorkujeme poslední typy baterií, ale také třeba závěsy do pokojů našich budoucích uživatelů.

Objekt už je vytápěn, je zajištěna dodávka teplé vody. 
S dodavateli vnitřního vybavení pracujeme na harmonogramu dodání nábytku, polohovacích postelí a řady dalších položek nezbytných pro provoz domova. 

Přejeme všem profesím, které teď v budově domova pracují, aby se jim dílo dařilo a dokončovací práce se něčím neočekávaným nezkomplikovaly :-)
 
top