Výběrové řízení PEČOVATELKA/PEČOVATEL

11. 03. 2024

Hledáme zaměstnance na pracovní pozici 

Pracovník v sociálních službách

PEČOVATEL/PEČOVATELKA do DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM


Termín nástupu dohodou!

Přihlášky
je možné podat v termínu do 12.04.2024.

 

Podrobné informace k výběrovému řízení a přihlášky jsou v přiložených souborech viz níže.


team-DPBH-1.png

Požadujeme:

 • Střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání, popř. základní vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu dle § 116 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Absolvování kvalifikačního kurzu není potřeba u osob, které získaly způsobilost k výkonu povolání v oboru ošetřovatel. Případně lze kurz absolvovat po nástupu do zaměstnání.
 • Trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost.
 • Povinné očkování proti hepatitidě typu B – žloutence – očkování je nutné 1. a 2. vakcínou před nástupem do pracovního poměru.
 • Uživatelská znalost práce na PC.
 • Pozitivní a aktivní přístup k práci, týmovost, flexibilita.
 • Odolnost vůči psychické zátěži a stresu, příjemné vystupování.
 • Empatie, trpělivost, vstřícnost, úctu a laskavý přístup ke klientům.
 • Respekt k soukromí klienta.
 • Dodržování vnitřních předpisů s důrazem na důstojnost a práva klientů. 

Výhodou:

 • Absolvování kurzu Pracovníka v sociálních službách výhodou, nikoli podmínkou,
 • praxe s cílovou skupinou výhodou. 

Stručný popis činnosti:

 • Sledování potřeb klientů a vedení individuálních záznamů o průběhu poskytování sociální služby,
 • poskytování přímé obslužné péče, podpora soběstačnosti klientů, podávání stravy, poskytování pomoci při osobní hygieně, udržování čistoty a hygieny osob, manipulace s pomůckami a prádlem,
 • spolupráce na individuálním plánování,
 • posilování životní aktivizace klientů, pomoc při aktivitách denního života.
Nabízíme: 
 • Práce v denních 12hodinových směnách nebo v nepřetržitém provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou (denní a noční 12hodinové směny),
 • smysluplnou a pestrou práci ve stabilní organizaci Moravskoslezského kraje,
 • platové podmínky: v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. - 4. platová třída (23 900,- Kč), v případě postupu na pozici klíčového pracovníka 5. platová třída (25 760,- Kč),
 • příplatky za noční, víkendy a svátky, zvláštní příplatek za přímou péči u lůžka a směnnost,
 • po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., 
 • odměny v závislosti na plnění významných či mimořádných pracovní úkolů,
 • práci na dobu určitou 1 roku, při oboustranné spokojenosti prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou,
 • práci v přátelském kolektivu v nově vznikající příspěvkové organizaci,
 • průběžné vzdělávání, supervize. 
Benefity
 • Zvýhodněné stravování, 
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • 25 dní dovolené plus dodatková dovolená,
 • práce v novém a moderním prostředí, 
 • vzdělávací kurzy.
 

Chcete pracovat v našem nově vznikajícím týmu?

V termínu do 12.04.2024 nám doručte přihlášku se všemi požadovanými dokumenty na naši korespondenční adresu:
SŠ a VOŠ, Kopřivnice, p.o.
K rukám ředitelky Domova pod Bílou Horou, p. o.
Husova 1302/11
742 21 Kopřivnice
 
Doručit lze také: datovou schránkou (a2zazgx), popřípadě e-mailem (dpbh@po-msk.cz) s minimálně zaručeným elektronickým podpisem.

Požadované dokumenty:

 • Přihláška vzor v příloze – ta musí obsahovat přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde‑li o cizího státního příslušníka, e‑mail, telefonní kontakt, datum a podpis.
 • Životopis – ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
V případě, že budete pozváni k osobnímu pohovoru, zde doložíte:
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
  
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně /po telefonické dohodě/ vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.
Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Bližší informace:

Žádosti o bližší informace zasílejte e-mailem na adresu: personalni@domovpodbh.cz
 
Ředitelka organizace si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.
 
Dne 11.3.2024
 
Bc. Jana Prášková v. r.
ředitelka organizace

top